Untitled-6BOGOR TODAY – Semoga dengan mengenali alasan mengapa masih malas Taha­jud, tergeraklah kita untuk menjaga amalan mulia ini. Sebab, sungguh tidak ada ke­muliaan seorang hamba ke­cuali karena keistiqamahan­nya menjaga shalat Tahajud, “Maa syarafal mu’min illa bit tahajjud.”

Dan mudah-mudahan pula dengan mengenalinya kita segera muhasabah diri kare­na sungguh dunia terasa sur­ga sebelum surga bagi hamba Allah yang telah merasakan indahnya, nikmatnya, baha­gianya shalat malam.

Pertama, Dho’ful iimaani, lemah iman. Kalau kuat iman, pasti ia sangat cinta, rindu, dan sangat bahagia menghadap-Nya di penghu­jung malam. “Sesungguhnya bangun tengah malam lebih tepat untuk khusyuk, dan ba­caan kala itu sungguh sangat berkesan mendalam,” (QS al-Muzammil: 6). Bukankah kekasih senang berjumpa dan berduaan dengan keka­sihnya.

Baca Juga :  Live Bugil di Aplikasi Mango, Selegram Bali Diamankan Polisi

Kedua, al-jahlu, karena awam ilmu agamanya. Se­andainya tahu dalil, keuta­maan, rahasia, hikmah, ke­ajaiban, manfaat, indahnya Tahajud, pastilah ia menjag­anya, bahkan sebelum tidur pun sudah senang karena nanti malam menghadap Al­lah. “Apakah sama hamba Allah yang bangun malam sujud berdiri yang takut den­gan dahsyatnya akhirat dan mengharapkan rahmat Allah dengan mereka yang lelap dalam peraduan tidur? Apak­ah sama hamba Allah yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Sesungguhnya han­ya hamba Allah berilmu yang mengingat Allah di penghu­jung malam,” (QS az-Zumar: 9).

Halaman:
« 1 2 | Selanjutnya › » Semua