Ditulis ku: DADANG H PADMADIREDJA

Lamun ayeuna aya istilah pahlawan kabeurangan (pahlawan kesiangan), anu cakah-cikih hay­ang kapakè, jiga nu enya, padahal beungeut nyanghareup ati mung­kir, ngadadak resep jeung jiga anu ngrojong sarta bari aya maksud disatukangeunana (padahal tadina mah boro-boro resepeun), tètèla geus aya ti babaheulana, sanajan teu sarua maksudna, tapi aya ke­cap anu sarua nyaèta kabeuran­gan (maksakeun pisan).

Lalakonna, sawaktu Sangkuri­ang diperedih ku Dayang Sumbi, sangkan nyieun parahu jeung ta­laga. minangka sarat pikeun bisa midahup dirina.

Dayang Sumbi anu yakin pisan yèn Sangkuriang tèh anak kand­ungna, sarta teu mungkin indung kawin ka anak, kusabab teu saluyu jeung katangtuan Hyang Murba­wisesa.

Palebah dieu sabenerna aya pesen moral tur geus aya aturan, sanajan enya ngan saukur legenda atawa dongèng wungkul.

Dongèng atawa legenda Sang­kuriang Kabeurangan, pastina henteu langsung aya, lamun tèa mah ngan saukur “dongèng” wungkul, pastina aya anu pernah nyieun atawa nyiptakeun carita ieu.

Padahal sawaktu Bujangga Manik dina ahir abad ka 15 datang ka tempat ieu, kungsi nyaritakeun ngeunaan ayana “dongèng” atawa sasakala Sangkuriang. Dina nas­kah èta, Bujangga Manik landian ti Pangèran Jaya Pakuan, atawa Ameng Layaran nyumpingan tem­pat-tempat suci agama Hindu di Pulo Jawa nepi ka Pulo Bali.

Sanggeus ngalalakon anu ka­cida panjangna, Bujangga Manik anjog ka tempat anu ayeuna jadi Dayeuh Bandung. Bujangga Man­ik, jadi saksi mata, sarta anu mimi­ti nuliskeun, ngaran tempat jeung sasakalama.

Leumpang aing ka baratkeun datang ka Bukit Patenggeng Sa­sakala Sang Kuriang Mangsa dek nyitu Ci tarum Burung tembey ka­siangan

Cohagna sasakala Sangkuriang Kabeurangan geus aya tur kawèn­tar di jaman harita, mangsa Bu­jangga Manik anu keur ngalalana dina munggaran abad ka 16. Boa, ti samèmèhna ogè sasakala ieu tèh geus kawèntar, sabab di jaman harita mah pan budaya nulis tèh can pati ceuyah kawas ayeuna.

Lamun Sangkuriang kabeuran­ganana tèh kusabab aya campur leungeun Hyang Murbawisesa ku­sabab aya pamènta ti Dayang Sum­bi anu nyaho aturan jeung wiwaha yèn dalah dikumaha ogè anak mah teu bisa kawin jeung indung­na, jaman ayeuna mah geuning tibalik pisan.

Padahal dina urusan bag-bagan agama, syiar jeung sajabana leuwih maju tibatan ayeuna. Ayeu­na mah ku ngeklik wungkul ukur memenitan syiar agama tèh. pan gampang pisan, kari daèkna.

Baca Juga :  Bejat! Pria Asal Sumut Cabuli Dua Bocah di Pidie

Tapi naha loba bapa anu ngagadabah anakna, boh anak pituin, atawa anak tèrè. Kitu ogè loba anak anu ngasaan indung­na. Puguh wè matak muringkak bulu punduk. Dina palebah dinya mau, urang tètèla masih kènèh kudu daèk ngorèhan pangajaran, sasakala jeung kajadian baheula pikeun jadi pieunteungeun.

Kitu ogè urusan “Kabeuran­gan” Sangkuriang, bèda jeung ka­beurangan jaman kiwari. Saba di jaman kiwari mah loba anu ngaha­jakeun kabeurangan, boh bèbèla ka dunungan atawa kaayaan.

Lamun baheula, kacaritakeun Ki Badru, tatangga kuring teu re­sepeun pisan ka seni tradisi malah kungsi nyacampah sagala, bari nyebutkeun kampungan, ayeuna mah ngadadak jadi resep pisan.

Malah teu sirikna udar-ador ngadatangan tempat-tempat anu keur mintonkeun kasenian Sunda, boh kacapi suling atawa kasènian sèjènna. Harianeun aria nu nga­ranna wayang golèk mah, beunang disebutkeun gungclo.

Teuing katèpaan ku jurig naon tah Ki Sobat, tatangga kuring mah. Tapi kètang bisa jadi enya kacinta­an kana seni jeung tradisi Sundana tèh, enya-enya, lain ngan saukur pupulasan wungkul.

Mugia resep kana budayana tèh timbul tina sanubari, pan jal­ma mah keuna ku paribasa obah tèa. Sabab lamun ngan saukur pupulasan wungkul, atawa dina raraga keur ngudag kapentingan wungkul, bisa jadi bakal ngaba­lukarkeun kaceuceub. Sabab da saenyana, kana seni mah bo­gohna tèh teu meunang dipaksa-paksa kumaha ceuk gerentes hatèna.

Ibarat anu rèk rumahtangga, dasarna tèh pan kudu silih pika­cinta tèa, kadituna silih asih, nepi tungtungna mah boga anak. Sa­bab anak tèh ceuk para bujangga mah, buah tina silih asih, lain ngan saukur ngalanjur nafsu wungkul.

Kuasa hukum pemilik rumah, Rocky Frans Subun, mengatakan, un­tuk perkara yang diadu­kan kepada Polda Jabar. Pihaknya juga mendesak Divisi Pro­fesi dan Pengamanan (Propam) Polri untuk menindaklanjuti oknum yang melakukan tindakan di luar SOP itu.

Rocky juga menjelaskan, kasus ini sudah dalam penyelidikan unit tiga Reskrim Polda Jabar. Pihaknya sudah membawa beberapa saksi yang ada pada saat kejadian pengeledah yang dilakukan tanpa Surat Perintah (Sprint). “Semua saksi sudah kita bawa ke Polda Jabar. Bahkan rekaman CCTV pada rumah tersebut sudah kami se­rahkan ke tim penyidik,” kata dia.

Baca Juga :  Kisah Squad Yasbih E-Sport Asal Tangerang Selatan Sabet Juara 1 Hingga Puluhan Kali, Ini Rahasinya

Dari informasi yanng dihimpun BOGOR TODAY, kejadian ini ber­langsung pada 22 Oktober 2015 pagi hari sekitar pukul 09.00 WIB. Ber­mula dari kedatangan oknum polisi yang bernama Amran dan Nurad ke rumah milik Maurits Yonin AR, yang bekerja sebagai karyawan swasta. Ok­num tersebut dengan membabi buta, menggeledah seisi rumah dan hendak melakukan aksi penjebakan, dengan meminta supir dan pembantu rumah tangga untuk menaruh barang (nar­koba) di dalam rumah tersebut.

Kemudian pada pukul 11.24 WIB datanglah Kasat Narkoba Polres Bogor Kota, AKP Maulana Mukarom, atas laporan dari pihak keluarga pemilik rumah, ia melakukan pengecekan karena mendapatkan laporan ada penggeledakan dari oknum polisi yang menuding adanya narkoba.

Maulana mengklaim, dirinya melakukan penggeledahan sesuai SOP dan menggunakan sprint. Ia juga mengatakan, sebelum menunjukkan aksinya, terlebih dahulu ia menge­nalkan diri kepada pemilik rumah dan meminta izin dengan baik-baik. Saat tim Sat Narkoba melakukan penggeledahan ternyata tidak dite­mukan barang yang dimaksud.

Maulanana menegaskan, kejadian penggeledahan pada 22 Oktober lalu bukan dilakukan oleh satuannya. Namun oleh dua orang oknum yang mengaku sebagai polisi. Ia mendatan­gi rumah Maurit Yonin AR atas adanya laporan ke Polda Jabar, yang katanya ada penggeledahan di rumah Maurits dengan tudingan adanya sabu 4 kilo­gram. “Karena wilayahnya memang masuk Bogor Kota jadi saya lakukan penggeledahan dengan sebelumnya memperkenalkan diri kepada pemilik rumah dan menunjukan Surat Perin­tah (Sprint), pemilik rumah memer­silahkan agar tudingan dari oknum tersebut tidak terbukti,” kata Kasat Narkoba Polres Bogor Kota, Maulana Mukarom, akhir pekan kemarin.

Masih kata Alan, dirinya lalu menanyakan kepada saksi berinisial D yang merupakan security. Saksi terse­but mengatakan adanya maksud jahat dari Amran dan Nurad. Keherenan masih menyelimuti Alan, akhirnya Ia pun bertanya Amran dan Sinurad ini siapa kepada security dan dijaw­ab bahwa kedua oknum Amran dan Nurad mengaku anggota Polisi. “Nah saya baru tahu dari anggota saya, Si Nurad adalah anggota Polres Bogor Kota. Si Nurad pun berkata kepada saya, ini hanya masalah piutang dan akan diselesaikan. Kemudian kawa­nan merekapun satu-persatu meng­hilang dan yang tersisa hanya Nurad. Karena sudah membuat kegaduhan, saya suruh Nurad untuk tidak pergi kemana-mana,” tandasnya. (*)