Hariring-Dadang-HPDitulis ku: DADANG H PADMADIREDJA

Lila teu ngadèngè wirahma degungan kalayan langsung, da geus rada jarang anu mintonkeun (boh di nu hajatan, atawa di pas­amoan-pasamoan) kalèlèd ku OT, ceuli tèh mani asa katorèkan, gantung dèngèeun. Padahal la­mun ngitung umur mah geus taya pupurieunana, rèk naon atuh.

Sanajan dinya enyana ogè bisa, sawaktu manggung mah geus moal mungkin diajakan. Nu lalajo mah (kaasup kuring) pan leuwih pogot nempo anu “sala­leger”. Geus teu pantes, pan nu saumuran kuring mah, payusna tèh meujeuhna mencètan tasbèh.

Enya wè teu nyalahan, ngadèngèkeun wirahma degung langsung karasa bisan bèdana jeung tina kasèt atawa CD, aya hal-hal anu teu bisa digantian. Boh gelik kacapi, sora saron , je­nong gendang jeung goongna. Komo palebah kawih Jiro Sam­pak, Tepang Asih mah asa aya di alam mana boa.

BACA JUGA :  KURANG ELOK PRAMUKA BERUBAH DARI EKSKUL WAJIB JADI PILIHAN

“Salah sahiji wujud kacin­taan kana budaya tèh nyaèta mi­karesep kana kawih-kawih sunda, komo nepi ka bisa mah, ulah seueur-seueur salagu wè heula,” ceuk Kang Awal anu jadi juru lati­hna. Reugreugna mah, nu lalati­han tèh geuning barudak kènèh umuran barudak SD jeung SMP. Loba diantarana kulawarga Ki Ba­har, kaasup alo-alo jeung anakna. Kituna tèa mah teu nyalahan la­mun kulawarga ieu kulaweaga seniman, sabab uyah mah geun­ing tara tèès ka luhur.

BACA JUGA :  JELANG LAGA MALAM INI, TIMNAS VS AUSTRALIA

Apana Bahar jeung Awal tèh, almarhum Bapa Endang Sustira, baheulana pamaèn tunil atawa sandiwara Sunda di Purbasari Gunung Batu, saentragan Apih Dayat,Bah Odoy, Mad Roi urang Bantar jati anu baheula mah katelahna Si Koncèr. Jaman harita anu katelah bodoranana matak ger tèh Mang Badong anu nami aslina mah jafar.

============================================================
============================================================
============================================================