Untitled-3DALAM kitab Nashai­hul ‘Ibad tercantum sebuah hadis yang berbunyi: ‘Ada dua perkara yang tidak bisa diungguli keuta­maannya oleh yang lain, yaitu iman ke­pada Allah dan mem­beri manfaat kepada sesama muslim.

Begitu tinggi ni­lai dua perkara yang disebutkan Rasulullah tersebut sehingga ti­dak ada lagi perkara lain yang di atasnya . Yang pertama ialah iman. Iman artinya meyakini dengan sepenuh hati ter­hadap adanya Allah swt. serta membenarkan apa-apa yang diajarkan-Nya.

BACA JUGA :  Kecelakaan di Tol Jombang, Bus Rombongan SMP PGRI 1 Wonosari Tabrak Truk, 2 Tewas 15 Luka

Iman merupakan sesuatu yang paling berharga bagi ma­nusia. Sebab dengan iman, ma­nusia dapat mengenal Allah swt. sebagai Tuhannya serta mengeta­hui tugas dan tanggung jawabnya sebagai makhluk yang diciptakan di atas muka bumi ini. Iman akan menjadi pemandu dalam arah perjalanan hidup manusia sehing­ga akan mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Yang kedua, yaitu memberi­kan sesuatu yang bermanfaat bagi saudara sesama muslim. Mem­beri sesuatu yang bermanfaat bagi sesama bisa dalam bentuk ucapan, tenaga, harta benda, ilmu, nasihat, doa, dan yang lainnya. Semakin banyak kita memberikan manfaat yang baik untuk saudara kita, maka akan semakin tinggi pula kedudukan kita diantara manusia lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, bahwa Rasulullah bersabda: ‘Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak mem­berikan manfaat bagi orang lain.’

============================================================
============================================================
============================================================